Onder implantaat Oosterhout vallen het plaatsen van kunstwortels in de tandeloze kaak die als houvast voor een klikgebit kunnen dienen of als wortel voor een kroon of brug. De behandeling wordt doorgaans onder lokale verdoving uitgevoerd. Het is ook mogelijk om uw kunstgebit vast te maken op implantaten. Een kunstgebit dat wordt vastgeklikt op implantaten noemt men een klikgebit. Deze kan worden geplaatst op meerdere implantaten. 

Uitvoering van implantaat

De behandeling bestaat uit een aantal fases. Allereerst zal worden begonnen met het onderzoek en bespreken van het mogelijke behandelplan, in de volgende fase kunnen de implantaten operatief worden ingebracht. Indien noodzakelijk zal na het vastgroeien een tweede ingreep volgen om het implantaat ‘boven het tandvlees’ te halen (tweede fase ingreep). In de laatste fase wordt de constructie, bijvoorbeeld een kroon of brug op de implantaten, gemaakt. Het inbrengen van de implantaten is ook een belangrijk onderdeel. Het gebied waar de implantaten geplaatst zullen worden, wordt plaatselijk verdoofd met de ‘normale’ tandartsverdoving.