Mede dankzij een Implementatietraject welke door Myra van der medewerkers is besproken is het een stuk prettiger werken.  Het viel de laatste tijd op dat er vaak meningsverschillen waren en dit uitte tot een zeer gespannen sfeer op de afdeling. Vooral voor de nieuwe werknemers was dit traject een zeer interessante bijeenkomst. Niet alleen maakten zij zo kennis met wat er van hun werd verwacht op de werkvloer. Maar natuurlijk niet alleen voor de nieuwe werknemers was dit een leerzame training.  Implementatietraject\r\n

Een goede sfeer

\r\nNadat iedereen aan deze training had meegedaan merkte je al duidelijk verschil op de afdeling. Discussies bleven achterwege omdat nu duidelijk was hoe je met een bepaalde situatie moest om gaan. Zo was ons nieuwe programma waar iedereen mee moest werken van voor tot achter uitgelegd. Iedereen kon hier net zolang mee oefenen tot het duidelijk was. Ben dan ook zeer tevreden over de werkwijze van LindeLearning.\r\n\r\nOm het duidelijker te maken kan je het Implementatietraject in vier onderdelen zetten: \r\n

    \r\n

  • Verspreiding: Iedereen wordt over de verandering geïnformeerd.
  • \r\n

  • Adoptie: Iedereen accepteert de verandering.
  • \r\n

  • Invoering: Iedereen gaat aan de slag met de verandering.
  • \r\n

  • Borging: Iedereen heeft er vrede mee met de verandering
  • \r\n

\r\n